Historik:

1993: Verksamheten startade i mars, då i form av enskild firma vid namn Servotec.

1994: Ombildades Servotec till Aktiebolag och namnändrades till JA TransportLogistikService AB (JATLS AB).
Under de första 4 åren växte vi med ca:1 person per år, efter det har tillväxten varit något större och vi är idag 35 fast anställda.

2009: Startades Transport och Lagerservice i Sundsvall AB (TLS AB).

2015: Förändras delägarskapet i bolaget, sen dess ägs det av Jan-Åke Andersson, Christer Viklund och Pether Sjöberg.

2017: Överflyttning av samtlig verksamhet i JATLS till TLS.

Affärsidé:

Vår affärsidé är att erbjuda samordningseffekter huvudsakligen åt företag inom transportbranschen.
Vi arbetar också hårt med utveckling av vår tredje parts logistik.
Vårt motto är flexibilitet samt att på ett professionellt sätt utföra uppdrag med kort varsel.

Fordon:

Vi disponerar 5st fjärrbilar, 2st trailerdragare, 6st distributionsbilar, 2st Sprinters med hiss samt 3st mindre budbilar. Dessa fordon används för våra kunduppdrag i Sundsvallsområdet samt även till att ytterligare förbättra servicen i vår lotsverksamhet.